محرمعلی اویسی

• مدت اسارت:52 ماه      • یگان اعزام کننده:ارتش      • تاریخ و محل اسارت:65/02/27 ،مهران      • تاریخ آزادی:69/06/02       • اردوگاه محل اسارت:رمادیه9  

 

 

یک روز در حیاط اردوگاه رمادیه 9 عراق قدم می زدم  کمی آن طرف تر افسر عراقی  من را دید و صدا زد جلو رفتم گفت تورا تا بحال ندیدم جواب دادم من 3 سال است در همین اردوگاه هستم!!    

گفت تا حالا از دست من کتک خوردی؟!

گفتم بله، گفت چند بار؟

گفتم هر روز دو سه بار

چند روز بعد باز هم در حیاط همدیگر را دیدیم. گفت چرا من تورا نمی بینم

جواب دادم حتماً چشمهایت ضعیف شده ناراحت شد و مرا به باد کتک گرفت.

 

 

 

 

Go to top